दस्तावेज़

दस्तावेज़
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
सोशल मीडिया प्रतियोगिता 04/10/2018 डाउनलोड(606 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(606 KB)
ज्ञापन cVIGIL मोबाइल एप 24/08/2018 डाउनलोड(1 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(1 MB)
प्रेस नोट 24/08/2018 डाउनलोड(1 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(1 MB)
बैठक कार्यवाही विवरण – 04/07/2018 18/07/2018 डाउनलोड(169 KB)
नियमावली 18/07/2018 डाउनलोड(629 KB)
जिला खनिज संस्थान न्यास 5 वर्षीय कार्य योजना 27/05/2018 डाउनलोड(4 MB)
नागरिक सेवा सूची 27/05/2018 डाउनलोड(625 KB)
आधार एक्ट 2016 27/05/2018 डाउनलोड(163 KB)
आईटी धारा (सुधार)2008 27/05/2018 डाउनलोड(3 MB)
आईटी धारा 2000 26/05/2018 डाउनलोड(419 KB)